Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn và Sứ mệnh

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN:

Xây dựng HOAI LINH GROUP trở thành doanh nghiệp mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

SỨ MỆNH:

  • Đối với khách hàng:Tôn trọng và cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
  • Đối với đối tác:Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác cùng phát triển bền vững.
  • Đối với nhân viên:Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo để mọi người có thể phát huy hết khả năng của mình
  • Đối với xã hội:Luôn ý thức lợi ích của HOAI LINH GROUP  gắn liền với lợi ích xã hội và những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của chúng tôi đối với cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

  • Xem tinh thần sáng tạolà nền tảng cho sự phát triển
  • Xem con ngườilà tài sản của Công ty, là nhân tố tạo nên sự thành công
  • Xem tinh thần đồng đội, sự trung thựclà phương châm hành động
  • Xem sự khác biệtđột phálà lợi thế cạnh tranh.