CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI
HOAI LINH GROUP

HOAI LINH GROUP Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Hoài Linh có vốn điều lệ 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) được thành lập vào ngày 12/10/2015 theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0107024130 của Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội

Với cơ cấu tổ chức đa ngành, đa lĩnh vực, có trình độ công nghệ quản lý hiện đại và có chuyên môn hóa cao, trong đó lĩnh vực VLXD là lĩnh vực hoạt động chính, làm nòng cốt tạo thế phát triển bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế có hiệu quả.